การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

  • สินค้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อจะมีการรับประกันจากบริษัทแอร์ผู้ผลิต โดยระยะเวลาการรับประกันคอมเพรสเซอร์มีตั้งแต่ 1-12 ปี และอะไหล่ 1-5 ปี แล้วแต่รุ่นและเงื่อนไขจากผู้ผลิต โดยสินค้าทุกกล่องจะมีใบรับประกันแนบมากับกล่องสินค้าทุกกล่อง หากในกล่องไม่มีใบรับประกันเนื่องจากความผิดพลาดการบรรจุหรือใบรับประกันที่ติดมาข้างกล่องหลุดหาย ลูกค้าสามารถแจ้งร้านค้าเพื่อขอใบรับประกันได้
  • สินค้าที่บริษัทผู้ผลิตรับประกัน คือ สินค้าที่มีการซื้อมาแล้ว ยังไม่เกินระยะเวลารับประกัน จะสามารถเคลมอะไหล่ส่วนต่างๆ ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าดัดแปลงเครื่อง ใช้งานไม่ตรงประเภทแอร์ ขนาดห้องไม่สมดุลกับขนาดบีทียูแอร์มากๆ ทางบริษัทผู้ผลิตอาจไม่รับประกัน เนื่องจากมีการใช้งานที่ผิดจากปกติเกินไป
  • ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตแอร์ต่างๆ เพื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้า แทนการกรอกข้อมูลส่งไปรษณีย์แบบเก่าได้ด้วยตนเอง และเก็บใบรับประกันเอาไว้เสมอเพื่อแจ้งปัญหากรณีต้องเคลมสินค้าหรือชิ้นส่วนอะไหล่
  • หากใบรับประกันสูญหาย จะไม่สามารถแจ้งเคลมประกันได้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ควรถ่ายรูปใบรับประกันทุกใบเก็บเอาไว้ (ใบรับประกันมี 2 ใบ ได้แก่ ใบส่วนแฟนคอยล์ และ ใบส่วนคอนเด็นซิ่ง)
  • หากสินค้าอยู่ในระยะการรับประกันกับบริษัทผู้ผลิต และลูกค้าต้องการแจ้งซ่อมแอร์ให้บริษัทผู้ผลิตเข้าไปตรวจเช็คและซ่อม สามารถแจ้งทางร้านค้าเพื่อประสานงานซ่อมหรือแจ้งทาง Call Center ของบริษัทผู้ผลิตแอร์นั้นๆ ได้เลย
  • กรณีที่ลูกค้าใช้งานแอร์เกินระยะรับประกันแล้ว หากต้องการให้บริษัทผู้ผลิตเข้าไปตรวจเช็คปัญหาการทำงานแอร์ต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าตรวจเช็คและซ่อมแซม 
  • กรณีที่ลูกค้าใช้งานแอร์เกินระยะรับประกันแล้ว ลูกค้าไม่สามารถต่อการรับประกันโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายได้
  • หากลูกค้าใช้บริการติดตั้งแอร์กับทางร้าน ร้านค้าจะรับประกันในส่วนงานติดตั้งแอร์เท่านั้น โดยจะประกันในระยะ 90 วันหลังติดตั้ง หากแอร์มีการรั่ว หรือซึมของน้ำยา หรือแอร์ทำงานผิดปกติ หรือมีเสียงดังผิดปกติ ช่างแอร์จะเข้าไปแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น และหากแอร์ยังคงมีปัญหา ซึ่งอาจเป็นปัญหาจากการผลิตหรือชิ้นส่วนอะไหล่เสีย ทางร้านจะแจ้งบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้เข้าตรวจเช็คและแก้ไขให้แทน โดยจะต้องอยู่ในระยะการรับประกันสินค้า
  • ร้านไม่มีการรับประกัน อะไหล่แอร์ คอมเพรสเซอร์ ในตอนสั่งซื้อร้านจะใช้รหัสรุ่นแอร์ หรือ เลข Part Number ของอะไหล่ชิ้นส่วนนั้นๆ ในการจัดหาอะไหล่ตามรุ่น หมายความว่า ถ้าลูกค้าให้รหัสมาตรงตามรุ่น อะไหล่ทุกชิ้นที่ร้านจำหน่ายไปจะสามารถใช้งานได้ปกติ เราไม่จำหน่ายอะไหล่เทียบ หรือ อะไหล่ที่ใช้ต่างยี่ห้อกัน นอกจากร้านเป็นผู้จัดส่งสินค้าผิดพลาดเอง เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
Visitors: 820,560