แคตตาล็อกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แคตตาล็อกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire รุ่นล่าสุดทุกรุ่นจะรวมเอาไว้ที่นี่

สอบถามข้อมูลแอร์ สนใจซื้อแอร์ หรือมีข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อเราที่
โทร : 081-8299628 , 095-4896614 
Line : @networkair มี @ ด้วย
Email : networkaircooling@gmail.com

 

แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire - CM/DM CM/DM ราคาแอร์ผนังสตาร์แอร์ CM/DM
แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire - OR5/IRW5 Series OR5/IRW5 ราคาแอร์ผนังสตาร์แอร์ OR5/IRW5
แอร์ผนัง Star Aire CR5/DRW5 CR5/DRW5 ราคาแอร์ผนังสตาร์แอร์ CR5/DRW5
แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire - CE/DE INVERTER

CM/DM INVERTER

ราคาแอร์ผนังสตาร์แอร์ CM/DM INVERTER

แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire - AE/RE Series CE-DE ราคาแอร์ผนังสตาร์แอร์ CE/DE
แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DW CR/DW ราคาแอร์ผนังสตาร์แอร์ CR/DW

 

แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DCR5 CR/DCR5 ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ CR/DCR
แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DCR CR/DCR ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ CR/DCR
แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire - OFM/IFM INVERTER OFM/IFM INVERTER ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ OFM/IFM INVERTER
แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire - OFM/IFM INVERTER OE,OR5/ICR5 ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ OE,OR5/ICR5

 

แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง ยี่ห้อสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCO-IV INVERTER R32 CR/DCO-IV ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ CR/DCO-IV INVERTER 
แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง ยี่ห้อสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE/DCO5 R32 CE/DCO5 ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ CE/DCO5
แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง ยี่ห้อสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/FCO R32 CR/FCO ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ CR/FCO
แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire - OR/ICCG5 OR/ICCG5 ราคาแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ OR/ICCG5
แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DCCG5 CR/DCCG5 ราคาแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ CR/DCCG5
แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire - OE,OR5/ICC5

OE,OR5/ICC5

ราคาแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ OE,OR5/ICC5

แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DCC CR/DCC ราคาแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ CR/DCC

 

แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DQM

CR/DQM

ราคาแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ CR/DQM
แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ Star Aire - OAB/IQSY OAB/IQSY ราคาแอร์ตู้ตั้งขนาดใหญ่สตาร์แอร์ OAB/IQSY

 

แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire - OE,OR/IHD5 OE,OR/IHD5 ราคาแอร์เปลือยสตาร์แอร์ OE,OR/IHD5
แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire - DHD-IV INVERTER DHD-IV ราคาแอร์เปลือยสตาร์แอร์ DHD-IV INVERTER
แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire - CR/DHD CR/DHD ราคาแอร์เปลือยสตาร์แอร์ CR/DHD
แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire - CR5/DHD5 CR5/DHD5 ราคาแอร์เปลือยสตาร์แอร์ CR5/DHD5

 

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire - AR,RAB/FD,AHDF

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire - AR,RAB/FD,AHDF

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire - AR,RAB/FD,AHDF

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire - AR,RAB/FD,AHDF

IDF,ID

IB

OAB

ราคาแอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่สตาร์แอร์ OAB/IDF,ID

ราคาแอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่สตาร์แอร์ OAB/IB

ราคาแอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่สตาร์แอร์ CR/DHDF


 

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์ Star Aire - RAW

 

RAW

 

 

ราคาแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์ RAW

 


 

แอร์คอยล์น้ำเย็นสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์คอยล์น้ำเย็นสตาร์แอร์ Star Aire - RAC-Z

OAC

ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นสตาร์แอร์ OAC


 

แอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ Star Aire - PAS-13

PAS-13

 

ราคาแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ PAS-13

 


 

ม่านอากาศสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

ม่านอากาศสตาร์แอร์ Star Aire - MASH

MAS-H

ราคาม่านอากาศสตาร์แอร์ MAS-H

 

 


 

แอร์ตู้คอนโทรลสตาร์แอร์ Star Aire

 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ตู้คอนโทรลสตาร์แอร์ Star Aire - M-K

M-K

ราคาแอร์ตู้คอนโทรลสตาร์แอร์ M-K 

 

ติดต่อเน็ตเวิร์กแอร์ โทร 0818299628 ไลน์ @networkair อีเมล์ networkaircooling@gmail.com

Visitors: 823,979