แคตตาล็อกแอร์แคเรียร์ Carrier

แคตตาล็อกแอร์แคเรียร์ Carrier รุ่นล่าสุดทุกรุ่นจะรวมเอาไว้ที่นี่

สอบถามข้อมูลแอร์ สนใจซื้อแอร์ หรือมีข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อเราที่
โทร : 081-8299628 , 095-4896614 
Line : @networkair มี @
Email : networkaircooling@gmail.com


 

แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ผนัง CARRIER รุ่น COPPER8 42TSAB ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ COPPER8
แอร์ผนัง CARRIER รุ่น COPPER10 INVERTER 42TVDA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ COPPER10 INVERTER
แอร์ผนัง CARRIER รุ่น COPPER11 INVERTER 42TVEA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ COPPER11 INVERTER
แอร์ผนัง CARRIER รุ่น COPPER7 42TSAA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ COPPER7
แอร์ติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น ION STRIKE INVERTER 42TVBA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ ION STRIKE INVERTER
แอร์ติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น X Inverter Plus 42TVAB ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ X INVERTER PLUS
แอร์ติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TVCA COLOR SMART 42TVCA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 42TVCA Smart Color
แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier - 42ABF 42ABF ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 42ABF R32

 

แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier - 42VLY 42VLY ราคาแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ 42VLY
แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier - 42VLJ 42VLJ ราคาแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ 42VLJ
แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier - 42FDE 42FDE ราคาแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ 42FDE

 


 

แอร์แขวนแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์แขวนใต้ฝ้าแคเรียร์ Carrier - 42TGV INVERTER

TGV INVERTER

ราคาแอร์แขวนแคเรียร์ TGV INVERTER R32
แอร์แขวนใต้ฝ้าแคเรียร์ Carrier - 42TGF TGF ราคาแอร์แขวนแคเรียร์ TGF R32

 

แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VQJ 40BGV ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางแคเรียร์ 40BGV INVERTER
แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40bgf 40VQJ ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางแคเรียร์ 40VQJ
แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VQJ 40BGF ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางแคเรียร์ 40BGF
แอร์สี่ทิศทางทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40TGV

TGV INVERTER

ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ 40TGV
แอร์สี่ทิศทางทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VLJ 40VLJ ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ 40VLJ
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VLY 40VLY ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ 40VLY
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40TGF 40TGF ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ TGS R32

 

แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ตู้ตั้ง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QGV/38TGV INVERTER 40QGV/38TGV ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 40GV/38TGV
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ Carrier - 40QBJ 38RLJ 40QBJ/38RLJ ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 40QBJ/38RLJ
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ Carrier - 40QBY 38RLY

40QBY/38RLY

ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 40QBY/38RLY
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ Carrier - 40QDU 40QDU_38LHU ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 42QDU/38LHU

 


 

แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42TGV INVERTER

TGV INVERTER

ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ 42TGV INVERTER
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLJ 42CLJ ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ 42CLJ/38RLJ
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLY 42CLY ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ 42CLY/38RLY
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLU 42TGF
ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ TGF

 

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier - 40RBX 40RBX_38AF ราคาแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ 40RBX
แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier - 40RBU 40RBU ราคาแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ 40RBU/38LHU
แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier - 40LAU 40LAU ราคาแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ 40LAU/38LHU

 

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier - 50BF 50BF ราคาแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ 50BF
แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier - 07TEU 07TEY ราคาแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ 07TEY

 

แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าเป่าลมรอบทิศทาง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40VRS-W 40VRS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็น 40VRS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40CMS-W 40CMS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็น 40CMS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42LCS-W 42LCS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็น 42LCS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VSGS​-W 40VSGS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40VSGS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40VNS-W 40VNS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40VNS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40VMS-W 40QVS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40QVS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42CFS-W 42CFS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42CFS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40LBS-W 40LBS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40LBS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42VFSW 42VFSW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42VFS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42CLS-W 42CLS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42CLS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40RBW 40RBW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40RBW
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40QBSW

 

40QBS-W

 

40QDS-W

ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40QBS
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40LASW 40LASW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40LAS

 

ติดต่อเน็ตเวิร์กแอร์ โทร 0818299628 ไลน์ @networkair อีเมล์ networkaircooling@gmail.com

Visitors: 823,975