แอร์ต่อท่อลมระบบธรรมดา FIXED SPEED

          แอร์ต่อท่อลมระบบธรรมดา (Duct Type Fixed Speed) เป็นแอร์ระบบแรกที่ผลิตขึ้นมา มีการทำงานโดยจับอุณหภูมิในห้อง เมื่ออุณหภูมิเย็นถึงที่ตั้งค่าเอาไว้ คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน และเมื่ออุณหภูมิในห้องร้อนขึ้น สูงกว่าที่ตั้งเอาไว้ คอมเพรสเซอร์จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งแอร์ประเภทนี้มีทั้งรุ่นได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และรุ่นที่ไม่มีฉลากเบอร์ 5 เป็นตัวเลือกด้านการประหยัดพลังงาน

          แอร์ดักท์ แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED เหมาะกับห้องประชุม ห้องขนาดใหญ่ โชว์รูม

โดยแอร์ดักท์ FIXED SPEED ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีแบ่งตามยี่ห้อไว้ดังนี้แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier รุ่น 40LAU/38LHU R410A
  64,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier รุ่น 40RBU/38LHU R410A
  0.00 บาท

   

 • แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier รุ่น 40RBX R407C
  0.00 บาท

   แอร์เทรน Trane

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์เทรน TRANE

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY DIRECT DRIVE R410A
  79,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY R410A
  78,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY R22
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่เทรน TRANE รุ่น RAUT/TTV LARGE COMMERCIAL
  0.00 บาท

   

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น HIGH EFFICIENCY ODYSSEY R407C
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น AHU
  0.00 บาท


แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่อามีน่า AMENA รุ่น AHD
  94,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น CFD-HA
  0.00 บาท


แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DHDF
  19,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่สตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OAB/IDF,ID R410A
  0.00 บาท

   

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ แบบแขวน สตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OAB/IB R410A
  0.00 บาท

   แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/H-CACU/TACA
  96,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น FHDC-TACU
  83,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น AHE/AHEH-AFQ/AKQ
  33,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยอร์ค York

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์ยอร์ค York

แอร์ต่อท่อลมรุ่นธรรมดา

 • แอร์ต่อท่อลมยอร์ค York รุ่น EDH ,EBV R410A
  0.00 บาท
 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ต่อท่อลมยอร์ค York รุ่น YVK/MAK R410A
  0.00 บาท
 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ต่อท่อลมยอร์ค York รุ่น YVC/MAC R22
  0.00 บาท
Visitors: 810,273