แอร์ติดผนังอินเวอร์เตอร์ Wall Type INVERTER

          แอร์ติดผนังอินเวอร์เตอร์ (Wall Type INVERTER) เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟมากที่สุดเพราะนอกจากจะได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้ว แอร์หลายๆ รุ่นยังได้รับค่า SEER สูง ทำให้ประหยัดไฟกว่าฉลากเบอร์ 5 ธรรมดาอีกด้วย โดยที่ระบบอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นการที่คอมเพรสเซอร์ทำงานในระดับค่อนข้างคงที่ กินไฟต่ำ ทำให้ไม่เกิดการกินไฟมากบ้างน้อยบ้างสลับกันเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ทั่วไป จึงทำให้ทั้งประหยัดไฟ และห้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ

          แอร์ผนังอินเวอร์เตอร์ แอร์ติดผนัง INVERTER เหมาะกับห้องนอน และห้องนั่งเล่น

โดยแอร์ผนัง INVERTER ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีแบ่งตามยี่ห้อไว้ดังนี้แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric 

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น XY ECO EYE INVERTER
  19,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Happy Inverter KX
  12,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsibishi Electric รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSOR
  28,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Standard Inverter JY Series
  16,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Super Inverter GT Series
  18,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น JR INVERTER
  55,900.00 บาท

   แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังไดกิ้น Daikin รุ่น ZETAS INVERTER
  29,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น FAVF
  42,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังไดกิ้น Daikin รุ่น SUPER SMART FTKM INVERTER
  21,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SUPER SMILE II INVERTER
  18,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SABAI PLUS INVERTER
  13,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SMILE LITE INVERTER
  16,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น COPPER10 INVERTER 42TVDA
  11,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น X INVERTER PLUS
  18,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TVCA COLOR SMART INVERTER
  19,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น ION STRIKE INVERTER
  14,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TEVGB GEMINI INVERTER
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนัง Carrier รุ่น 42TVEA COPPER11 INVERTER R32
  12,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์เทรน TRANE

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น JOYFUL INVERTER
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น PASSIO INVERTER
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YXS AKI DELUXE INVERTER
  16,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น ZXSX FUYU Super Deluxe Inverter
  27,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YW HARU STANDARD INVERTER
  15,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YXP HOSHI INVERTER
  13,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YVS YUKI DELUXE INVERTER
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE
  12,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น ULTRAFINE INVERTER
  18,000.00 บาท
  19,200.00 บาท  (-6%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจ เด็นกิ Saijo Denki รุ่น HIGH SEER INVERTER SURE
  17,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์อามีน่า AMENA

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WSV INVERTER
  14,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WHV INVERTER
  9,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WLV INVERTER R32
  32,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFV-B INVERTER
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น IVJS INVERTER
  10,100.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น IVA INVERTER
  11,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์โตชิบา Toshiba

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์โตชิบา Toshiba

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น SMART COOL INVERTER R32
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น XJ INVERTER R32
  14,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น AJ INVERTER R32
  17,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CM/DM-FIV INVERTER
  11,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CM-IV/DM-IV INVERTER
  14,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WXI-F2/AXI-F2 R32 INVERTER
  16,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยอร์ค York

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ยอร์ค York

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ติดผนังยอร์ค York รุ่น YHJF MIGTHY INVERTER
  0.00 บาท
Visitors: 820,557