แอร์ติดผนังอินเวอร์เตอร์ Wall Type INVERTER

          แอร์ติดผนังอินเวอร์เตอร์ (Wall Type INVERTER) เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟมากที่สุดเพราะนอกจากจะได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้ว ยังได้รับค่า SEER สูงกว่าฉลากเบอร์ 5 อีกด้วย โดยที่ระบบอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นการที่คอมเพรสเซอร์ทำงานในระดับค่อนข้างคงที่ กินไฟต่ำ ทำให้ไม่เกิดการกินไฟมากบ้างน้อยบ้างสลับกันเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ทั่วไป จึงทำให้ทั้งประหยัดไฟ และห้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ

          แอร์ผนังอินเวอร์เตอร์ แอร์ติดผนัง INVERTER เหมาะกับห้องนอน และห้องนั่งเล่นแอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric 

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น XT ECO EYE INVERTER
  19,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Happy Inverter KT
  14,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsibishi Electric รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSOR
  31,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Standard Inverter JS Series
  15,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Super Inverter GT Series
  17,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น JR INVERTER
  52,000.00 บาท

   แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนังไดกิ้น Daikin รุ่น ZETAS INVERTER
  23,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น FAVF
  45,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังไดกิ้น Daikin รุ่น SUPER SMART FTKM INVERTER
  21,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SUPER SMILE II INVERTER
  16,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SABAI PLUS INVERTER
  12,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SMILE LITE INVERTER
  14,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 38TEVGB INVERTER
  10,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น X INVERTER PLUS
  15,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TVCA COLOR SMART INVERTER
  17,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น ION STRIKE INVERTER
  13,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์เทรน TRANE

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น PASSIO INVERTER
  10,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น JOYFUL INVERTER
  9,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YXS AKI DELUXE INVERTER
  16,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YVS YUKI DELUXE INVERTER
  16,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น ZXSX FUYU Super Deluxe Inverter
  27,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YW HARU STANDARD INVERTER
  15,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YXP HOSHI INVERTER
  13,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE
  12,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น ULTRAFINE INVERTER
  19,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจ เด็นกิ Saijo Denki รุ่น HIGH SEER INVERTER SURE
  17,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์อามีน่า AMENA

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFV-B INVERTER
  11,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WRV-B INVERTER
  11,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WLV INVERTER R32
  29,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น IVA INVERTER
  11,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์โตชิบา Toshiba

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์โตชิบา Toshiba

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น SMART COOL INVERTER R32
  10,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น XJ INVERTER R32
  12,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น AJ INVERTER R32
  15,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE-IV/DE-IV INVERTER
  14,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WTI-F/ATI-F R32 INVERTER
  15,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยอร์ค York

แอร์ติดผนัง INVERTER แอร์ยอร์ค York

แอร์ติดผนังรุ่น INVERTER

 • แอร์ติดผนังยอร์ค York รุ่น YHJF MIGTHY INVERTER
  11,700.00 บาท