แอร์ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ Floor Ceiling INVERTER

          แอร์ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (Floor Ceiling Type INVERTER) เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟมากที่สุดเพราะนอกจากจะได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้ว ยังได้รับค่า SEER สูงกว่าฉลากเบอร์ 5 อีกด้วย โดยที่ระบบอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นการที่คอมเพรสเซอร์ทำงานในระดับค่อนข้างคงที่ กินไฟต่ำ ทำให้ไม่เกิดการกินไฟมากบ้างน้อยบ้างสลับกันเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ทั่วไป จึงทำให้ทั้งประหยัดไฟ และห้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ

          แอร์ตั้งแขวน INVERTER เหมาะกับห้องทำงาน ห้องประชุม สำนักงานแอร์เทรน Trane

แอร์ตั้งแขวน INVERTER แอร์เทรน TRANE

แอร์ตั้งแขวนรุ่น INVERTER

 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น IRIS INVERTER R410A
  22,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ตั้งแขวน INVERTER แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ตั้งแขวนรุ่น INVERTER

 • แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SSU
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น HIGH SEER INVERTER SSU
  22,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์อามีน่า AMENA

แอร์ตั้งแขวน INVERTER แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ตั้งแขวนรุ่น INVERTER

 • แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKV INVERTER
  23,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ตั้งแขวน INVERTER แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ตั้งแขวนรุ่น INVERTER

 • แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ HITACHI รุ่น PRIMARY INVERTER FLOOR CEILING
  25,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ตั้งแขวน INVERTER แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ตั้งแขวนรุ่น INVERTER

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OFM/IFM INVERTER
  26,100.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR-IV/DCR-IV INVERTER
  23,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ตั้งแขวน INVERTER แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ตั้งแขวนรุ่น INVERTER

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFID-AFI INVERTER
  25,500.00 บาท