แอร์เปลือยอินเวอร์เตอร์ Ceiling Concealed INVERTER

          แอร์เปลือยอินเวอร์เตอร์ (Ceiling Concealed Type INVERTER) เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟมากที่สุดเพราะนอกจากจะได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้ว ยังได้รับค่า SEER สูงกว่าฉลากเบอร์ 5 อีกด้วย โดยที่ระบบอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นการที่คอมเพรสเซอร์ทำงานในระดับค่อนข้างคงที่ กินไฟต่ำ ทำให้ไม่เกิดการกินไฟมากบ้างน้อยบ้างสลับกันเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ทั่วไป จึงทำให้ทั้งประหยัดไฟ และห้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ

          แอร์ซ่อนใต้ฝ้าอินเวอร์เตอร์ แอร์เปลือย INVERTER เหมาะกับห้องประชุม โชว์รูม โรงแรม ห้องนอนแอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric 

แอร์เปลือย INVERTER แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุุ่น PEY INVERTER
  20,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์เปลือย INVERTER แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBA INVERTER
  32,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER
  29,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FDF INVERTER
  29,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยต่อไดกิ้น Daikin รุ่น FDBF-DV​ INVERTER
  29,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FDLF-DV INVERTER
  29,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์เปลือย INVERTER แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TSV INVERTER R410A ​
  26,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGV INVERTER
  27,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์เปลือย INVERTER แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยแบบต่อท่อลมซัยโจ เด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SPC
  0.00 บาท


แอร์โตชิบา Toshiba

แอร์เปลือย INVERTER แอร์โตชิบา Toshiba

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยโตชิบา TOSHIBA รุ่น SPI INVERTER R410A
  26,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยโตชิบา TOSHIBA รุ่น SPI INVERTER R32
  27,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์เปลือย INVERTER แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยฮิตาชิ HITACHI รุ่น PRIMAIRY INVERTER DUCT TYPE
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์เปลือย INVERTER แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น DHD-IV INVERTER
  22,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์เปลือย INVERTER แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์เปลือยรุ่น INVERTER

 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHID/AFI INVERTER
  23,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก