แอร์ติดผนัง

               แอร์ติดผนัง แอร์ผนัง แอร์ Wall type แอร์บ้าน แอร์สำหรับติดได้ทุกห้องในบ้านหรือพื้นที่ขนาดเล็กไปถึงกลาง มีหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ 

               แอร์ผนังส่วนใหญ่จะได้รับฉลากเบอร์ 5 ว่าประหยัดไฟ อีกทั้งยังมีระบบฟังก์ชั่นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างแอร์อินเวอร์เตอร์ INVERTER ให้เป็นทางเลือกผู้ใช้เรื่องประหยัดไฟมากขึ้น ซึ่งแอร์ผนังถือเป็นแอร์ที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาประเภทของแอร์ ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกดูราคาแอร์ผนังได้จากในหน้านี้ได้เลย หรือโทร.081-8299628 ไลน์ @networkair ค่ะ

 

 แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric 

แอร์ติดผนัง แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อีเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น ECONO R32
  13,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsibishi Electric รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSOR
  31,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Standard Inverter JS Series
  15,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Super Inverter GT Series
  17,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น JR INVERTER
  52,000.00 บาท

   

 • ขายดี
  แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น Happy Inverter KT
  14,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น XT ECO EYE INVERTER
  19,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ติดผนัง แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น Smash II
  12,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังไดกิ้น Daikin รุ่น SUPER SMART FTKM INVERTER
  21,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SUPER SMILE II INVERTER
  16,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SABAI PLUS INVERTER
  12,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น FAVF
  45,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนัง ยี่ห้อไดกิ้น Daikin รุ่น SMILE LITE INVERTER
  14,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ติดผนังไดกิ้น Daikin รุ่น ZETAS INVERTER
  23,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ติดผนัง แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TSGS EVEREST
  9,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น LUNA
  9,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 42ABF RANGER
  10,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 38TEVGB INVERTER
  10,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น X INVERTER PLUS
  15,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TVCA COLOR SMART INVERTER
  17,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น ION STRIKE INVERTER
  13,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์ติดผนัง แอร์เทรน TRANE

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL R32
  30,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น PASSIO SERIES 5
  8,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น JOYFUL
  8,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น PASSIO INVERTER
  10,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น JOYFUL INVERTER
  9,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์ติดผนัง แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • ขายดี
  แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น CXV KAZE STANDARD
  12,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YXS AKI DELUXE INVERTER
  16,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YVS YUKI DELUXE INVERTER
  16,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น ZXSX FUYU Super Deluxe Inverter
  27,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YW HARU STANDARD INVERTER
  15,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น YXP HOSHI INVERTER
  13,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ติดผนัง แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น SWG SMART COOL
  10,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น TURBO A.P.S
  11,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE
  12,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น ULTRAFINE INVERTER
  19,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังซัยโจ เด็นกิ Saijo Denki รุ่น HIGH SEER INVERTER SURE
  17,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์อามีน่า AMENA

แอร์ติดผนัง แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WL-B SERIES R32
  10,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WL-A SERIES SUPER LONG FLOW R410A
  45,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WF-B SERIES R32
  9,100.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WR-B SERIES R32
  9,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFV-B INVERTER
  11,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WRV-B INVERTER
  11,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WLV INVERTER R32
  29,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ติดผนัง แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น IVA INVERTER
  11,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น IFE Series
  9,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น 2AFE Series
  9,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์โตชิบา Toshiba

แอร์ติดผนัง แอร์โตชิบา Toshiba

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น SMART COOL INVERTER R32
  10,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น Magic Cool
  9,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ติดผนัง แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น EJ Series R32
  11,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น XJ INVERTER R32
  12,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI รุ่น AJ INVERTER R32
  15,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ติดผนัง แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE-IV/DE-IV INVERTER
  14,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OR5/IRW5
  32,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE/DE
  11,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR5/DRW5 R32
  29,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DW R32
  27,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CM/DM R32
  11,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ติดผนัง แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WSV/AFVW-FB
  30,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WRV-FA/ARV-FA
  11,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WTI-F/ATI-F R32 INVERTER
  15,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยอร์ค York

แอร์ติดผนัง แอร์ยอร์ค York

แอร์ติดผนัง Wall Type

 • แอร์ติดผนังยอร์ค York รุ่น YHJF MIGTHY INVERTER
  11,700.00 บาท

   

 • แอร์ติดผนังยอร์ค York รุ่น FWUT/FWUH
  33,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังยอร์ค York รุ่น Eco Plus Series R32
  10,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก