แคตตาล็อกแอร์แคเรียร์ Carrier

แคตตาล็อกแอร์แคเรียร์ Carrier รุ่นล่าสุดทุกรุ่นจะรวมเอาไว้ที่นี่

สอบถามข้อมูลแอร์ สนใจซื้อแอร์ หรือมีข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อเราที่
โทร : 081-8299628 , 095-4896614 
Line : @networkair มี @
Email : networkaircooling@gmail.com


 

แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

Newแอร์ติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น ION STRIKE INVERTER 42TVBA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ ION STRIKE INVERTER
Newแอร์ติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น X Inverter Plus 42TVAB ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ X INVERTER PLUS
Newแอร์ติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TVCA COLOR SMART 42TVCA ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 42TVCA Smart Color
แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier - 42ABF 42ABF ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 42ABF R32
แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier - 42AAF 42AAF-A ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 42AAF-A R32
แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier - 42TSGS 42TSGS ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 42TSGS INVERTER R32
แอร์ผนังแคเรียร์ Carrier - 42TVGS 38TEVGB ราคาแอร์ผนังแคเรียร์ 38TEVGB INVERTER R32

 

แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier - 42VLY 42VLY ราคาแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ 42VLY
แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier - 42VLJ 42VLJ ราคาแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ 42VLJ
แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier - 42FDE 42FDE ราคาแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ 42FDE

 


 

แอร์แขวนแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์แขวนใต้ฝ้าแคเรียร์ Carrier - 42TGV INVERTER

TGV INVERTER

ราคาแอร์แขวนแคเรียร์ TGV INVERTER R32
แอร์แขวนใต้ฝ้าแคเรียร์ Carrier - 42TGF TGF ราคาแอร์แขวนแคเรียร์ TGF R32
แอร์แขวนใต้ฝ้าแคเรียร์ Carrier - 42TSV_X-Power 42TSV INVERTER ราคาแอร์แขวนแคเรียร์ X-POWER-INVERTER

 

แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

NEWแอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VQJ 40BGV ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางแคเรียร์ 40BGV INVERTER
NEWแอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VQJ 40VQJ ราคาแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางแคเรียร์ 40VQJ
แอร์สี่ทิศทางทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40TGV

TGV INVERTER

ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ 40TGV
แอร์สี่ทิศทางทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VLJ 40VLJ ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ 40VLJ
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40VLY 40VLY ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ 40VLY
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 40TGF TGF ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ TGS R32
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier - 42TSV 42TSV ราคาแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ X-POWER INVERTER

 

แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

NEWแอร์ตู้ตั้ง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QGV/38TGV INVERTER 40QGV/38TGV ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 40GV/38TGV
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ Carrier - 40QBJ 38RLJ 40QBJ/38RLJ ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 40QBJ/38RLJ
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ Carrier - 40QBY 38RLY

40QBY/38RLY

ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 40QBY/38RLY
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ Carrier - 40QDU 40QDU_38LHU ราคาแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ 42QDU/38LHU

 


 

แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42TGV INVERTER

TGV INVERTER

ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ 42TGV INVERTER
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLJ 42CLJ ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ 42CLJ/38RLJ
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLY 42CLY ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ 42CLY/38RLY
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLU TGF
ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ TGF
แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier - 42CLU 42TSV INVERTER
ราคาแอร์เปลือยแคเรียร์ X-POWER INVERTER

 

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier - 40RBX 40RBX_38AF ราคาแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ 40RBX
แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier - 40RBU 40RBU ราคาแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ 40RBU/38LHU
แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier - 40LAU 40LAU ราคาแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ 40LAU/38LHU

 

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier - 50BF 50BF ราคาแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ 50BF
แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier - 07TEU 07TEU ราคาแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ 07TEU

 

แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier
 

แคตตาล็อก

ข้อมูลแอร์/ราคาแอร์

NEWแอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VSGS​-W 40VSGS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40VSGS-W
NEWแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40VNS-W 40VNS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40VNS-W
NEWแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40VMS-W 40QVS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40QVS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42CFS-W 42CFS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42CFS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40LBS-W 40LBS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40LBS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42VFSW 42VFSW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42VFS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42CLS-W 42CLS-W ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42CLS-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 42CBW 42CESW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 42CES-W
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40RBW 40RBW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40RBW
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40QBSW

 

40QBS-W

 

40QDS-W

ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40QBS
แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier - 40LASW 40LASW ราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ 40LAS

 

ติดต่อเน็ตเวิร์กแอร์ โทร 0818299628 ไลน์ @networkair อีเมล์ networkaircooling@gmail.com