แอร์ตั้งแขวนระบบธรรมดา FIXED SPEED

          แอร์ตั้งแขวนระบบธรรมดา (Floor Ceiling Type Fixed Speed) เป็นแอร์ระบบแรกที่ผลิตขึ้นมา มีการทำงานโดยจับอุณหภูมิในห้อง เมื่ออุณหภูมิเย็นถึงที่ตั้งค่าเอาไว้ คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน และเมื่ออุณหภูมิในห้องร้อนขึ้น สูงกว่าที่ตั้งเอาไว้ คอมเพรสเซอร์จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งแอร์ประเภทนี้มีทั้งรุ่นได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และรุ่นที่ไม่มีฉลากเบอร์ 5 เป็นตัวเลือกด้านการประหยัดพลังงาน

          แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED เหมาะกับห้องทำงาน ห้องประชุม สำนักงานแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VLY
  18,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VLJ/38RLJ
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ Carrier รุ่น 42FDE
  18,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์เทรน TRANE

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS SERIES 5
  22,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD
  21,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น SUPER SSU
  17,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์อามีน่า AMENA

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SK-A SERIES R410A
  44,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SK-B SERIES R32
  17,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น ES Series R410A/R32
  0.00 บาท
 • แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น EFN Series R410A/R32
  0.00 บาท


แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ HITACHI รุ่น PRIMARY FIXED SPEED
  19,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OEN/ICN
  16,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ รุ่น OE,OR5/ICR5
  21,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE,CR/DCR5 R32
  16,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCR R32
  16,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFV-AFV
  18,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFQ-AFQ R32
  17,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFM-AFV
  18,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยอร์ค York

แอร์ตั้งแขวน FIXED SPEED แอร์ยอร์ค York

แอร์ตั้งแขวนรุ่นธรรมดา

 • แอร์ตั้งแขวนยอร์ค York รุ่น FLCT-AVP R410A
  20,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยอร์ค York รุ่น FLCH R32
  19,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก