แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

รวมรุ่นแอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Star Aire แอร์สตาร์แอร์

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Star Aire รุ่น CR-IV/DCM-IV INVERTER R32
  31,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCCM5 R32
  27,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCM R32
  25,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR5/ICC5
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR/ICCG5 R410A
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกVisitors: 823,978