แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง FIXED SPEED แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR5/ICC5
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR/ICCG5 R410A
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCCM5 R32
  27,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCM R32
  25,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 798,074