แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

        แอร์สตาร์แอร์ Star Aire แอร์ของคนไทย ราคาไม่แพง ได้มาตรฐานการผลิต ใช้งานดี มีแอร์ทุกประเภทจำหน่าย โดยมีจำหน่ายแอร์หลากหลายประเภทดังนี้

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์ผนังสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์4ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์หนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์1ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ตู้ตั้งพื้นสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์ตั้งพื้นสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์ซ่อนในฝ้าสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์ดักท์สตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์คอยล์น้ำเย็นสตาร์แอร์ Star Aire / แอร์คอยล์น้ำสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ Star Aire
 • แอร์ตู้คอนโทรลสตาร์แอร์ Star Aire
 • ม่านอากาศแอร์ Star Aire
 • แอร์ VRF สตาร์แอร์ Star Aire

 

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CM/DM R32
  11,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DW R32
  29,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR5/DRW5 R32
  31,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE/DE
  11,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OR5/IRW5
  32,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CM-IV/DM-IV INVERTER
  14,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCR R32
  17,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE,CR/DCR5 R32
  16,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ รุ่น OE,OR5/ICR5
  21,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OEN/ICN
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR-IV/DCR-IV INVERTER
  24,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OFM/IFM INVERTER
  26,100.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCC R32
  25,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCCG5 R32
  24,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR/ICCG5 R410A
  26,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR5/ICC5
  29,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DCO-IV INVERTER R32
  27,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE/DCO5 R32
  21,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/FCO R32
  21,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตู้ตั้งพื้นสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DQM R32
  23,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตู้ตั้งขนาดใหญ่สตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OAB/IQSY R410A
  79,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DHD R32
  14,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE,CR5/DHD5 R32
  15,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR/IHD5 R410A
  20,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก