แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit Type

           แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์แฟนคอยล์น้ำเย็น แอร์คอยล์น้ำ Chilled Water Fan Coil Unit เหมาะสำหรับอาคารขนาดกว้างใหญ่ที่ใช้ระบบชิลเลอร์ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์ประชุม เป็นต้น ทำงานโดยการจ่ายน้ำเย็นเหล่านั้นไปยังท่อของห้องต่างๆ โดยผ่านแฟนคอยล์น้ำเย็น เป็นตัวส่งลมเย็น 

           ลูกค้าสามารถค้นหาราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นทุกยี่ห้อบนหน้าเว็บของเรา หรือ สอบถามโทร.081-8299628 , 095-4896614 หรือ ไลน์ @networkairแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์คอยล์น้ำเย็น Carrier แอร์แคเรียร์

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าเป่ารอบทิศทาง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40VRS-W
  28,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CMS-W
  15,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40LCS-W
  44,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตั้งแขวน ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VFS-W
  10,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบเปลือยต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CLS-W
  7,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้น ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBS-W
  21,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40LAS-W
  24,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40RBW
  75,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบแขวนต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40LBS-W
  38,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าลมทางเดียว ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QVS-W
  19,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40VNS-W
  24,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VSGS​-W
  9,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบเปลือย ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CFS-W
  8,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์เทรน TRANE

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit

 • แอร์แฟนคอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือย TRANE รุ่น HFCE (Low STATIC)
  12,200.00 บาท

   

 • แอร์แฟนคอยล์นํ้าเย็น Direct Drive AHU เทรน Trane รุ่น DDHA
  34,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น CFEB
  15,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบสี่ทิศทางเทรน TRANE รุ่น CWS
  23,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบติดผนังเทรน TRANE รุ่น HWCF
  12,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบตู้ตั้งเทรน TRANE รุ่น HFWB
  36,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือยเทรน TRANE รุ่น HFCA (LOW/HIGH STATIC)
  0.00 บาท

   

 • แอร์แฟนคอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือยเทรน TRANE รุ่น HFCD (HIGH STATIC)
  21,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น BDHA/BDCB
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอลย์นํ้าเย็น แบบต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น BDVA
  115,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์คอยล์น้ำเย็น Uniaire แอร์ยูนิแอร์

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบเปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHQ-W
  8,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น AHE/AHE-W
  17,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น FHDC-W
  31,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/H-W
  44,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น TGF-W
  27,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CSQ-W
  18,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFQ-W
  11,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WSQ-WSQV
  0.00 บาท

   แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chiller

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น PACKAGED AIR COOLED CHILLER สตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OAC R410A
  0.00 บาท
Visitors: 810,272