แอร์เทรน Trane

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์เทรน TRANE

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น CFEB
  11,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบสี่ทิศทางเทรน TRANE รุ่น CWS
  21,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบติดผนังเทรน TRANE รุ่น HWCF
  11,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบตู้ตั้งเทรน TRANE รุ่น HFWB
  26,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือยเทรน TRANE รุ่น HFCA (LOW/HIGH STATIC)
  7,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์แฟนคอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือยเทรน TRANE รุ่น HFCD (HIGH STATIC)
  17,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น BDHA/BDCB
  28,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอลย์นํ้าเย็น แบบต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น BDVA
  85,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก