แอร์เทรน TRANE
        แอร์เทรน TRANE เป็นยี่ห้อแอร์ที่มีหลายสาขาทั่วโลก จัดตั้งที่อเมริกา จุดเด่นของเทรนคือมีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน ส่วนใหญ่มักใช้งานในแอร์ขนาดใหญ่ แอร์โรงงาน แอร์ตามห้างสรรพสินค้า แต่แอร์ที่ใช้งานตามบ้าน แอร์ขนาดเล็กก็ดีไม่แพ้กัน โดยมีจำหน่ายแอร์หลากหลายประเภทดังนี้
 
 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE / แอร์ผนังเทรน TRANE
 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE
 • แอร์แขวนใต้ฝ้าเทรน TRANE / แอร์แขวนเทรน TRANE
 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางเทรน TRANE / แอร์สี่ทิศทางเทรน TRANE / แอร์4ทิศทางเทรน TRANE
 • แอร์ตู้ตั้งพื้นเทรน TRANE / แอร์ตู้ตั้งเทรน TRANE / แอร์ตั้งพื้นเทรน TRANE
 • แอร์เปลือยเทรน TRANE / แอร์ซ่อนในฝ้าเทรน TRANE
 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE / แอร์ดักท์เทรน TRANE
 • แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน TRANE / แอร์คอยล์น้ำเทรน TRANE
 • แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน TRANE
 • แอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเทรน TRANE
 • แอร์ VRF เทรน TRANE
 
 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น JOYFUL INVERTER
  12,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น PASSIO INVERTER
  10,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น JOYFUL
  10,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น PASSIO SERIES 5
  8,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL R32
  36,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น IRIS INVERTER R410A
  22,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD
  21,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS SERIES 5
  22,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์แขวนใต้ฝ้าเทรน TRANE รุ่น IRIS FIXED SPEED STANDARD
  49,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์แขวนใต้ฝ้าเทรน TRANE รุ่น IRIS FIXED SPEED SERIES 5
  21,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์แขวนใต้ฝ้าเทรน TRANE รุ่น DEWY STANDARD
  30,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์แขวนใต้ฝ้าเทรน TRANE รุ่น DEWY Series 5
  17,700.00 บาท
  18,300.00 บาท  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางเทรน TRANE รุ่น CASSETTE SERIES 5
  28,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางเทรน TRANE รุ่น CASSETTE STANDARD R32
  30,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน TRANE รุ่น 1-WAY CASSETTE STANDARD
  23,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน TRANE รุ่น 1-WAY CASSETTE SERIES 5
  24,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตู้ตั้งพื้นเทรน TRANE รุ่น YUKON R32
  44,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตู้ตั้งพื้นเทรน TRANE รุ่น YUKON R410A
  43,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE PREMIUM
  34,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE STANDARD
  16,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE SERIES 5
  18,500.00 บาท
  18,900.00 บาท  (-2%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น ILLUSION SERIES 5
  19,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INSIGHT (High Static) R410A
  33,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น ILLUSION (Low Static) R410A
  18,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก