แอร์เทรน Trane

รวมรุ่นแอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง แอร์เทรน TRANE

  • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน TRANE รุ่น 1-WAY CASSETTE SERIES 5
    24,000.00 บาท

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน TRANE รุ่น 1-WAY CASSETTE STANDARD
    23,000.00 บาท

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก