แอร์เทรน Trane

แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง FIXED SPEED แอร์เทรน TRANE

  • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน TRANE รุ่น 1-WAY CASSETTE SERIES 5
    36,400.00 บาท

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน TRANE รุ่น 1-WAY CASSETTE STANDARD
    33,000.00 บาท

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก