แอร์คอยล์น้ำเย็น Chiller Type

           แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์แฟนคอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit เหมาะสำหรับอาคารขนาดกว้างใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์ประชุม เป็นต้น ทำงานโดยการจ่ายน้ำเย็นเหล่านั้นไปยังท่อของห้องต่างๆ โดยผ่านคอยล์น้ำเย็น เป็นตัวส่งลมเย็น 

           ลูกค้าสามารถค้นหาราคาแอร์คอยล์น้ำเย็นบนหน้าเว็บของเราได้ทุกยี่ห้อ สอบถามโทร.081-8299628 หรือ ไลน์ @networkairแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตั้งแขวน ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VFS-W
  8,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบเปลือยต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CLS-W
  7,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้น ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBS-W
  17,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40LAS-W
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40RBW
  48,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบเปลือย ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CFS-W
  8,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบแขวนต่อท่อลม ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40LBS-W
  28,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าลมทางเดียว ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QVS-W
  17,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 40VNS-W
  22,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนัง ยี่ห้อแคเรียร์ Carrier รุ่น 42VSGS​-W
  8,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์เทรน TRANE

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น CFEB
  11,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบสี่ทิศทางเทรน TRANE รุ่น CWS
  21,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบติดผนังเทรน TRANE รุ่น HWCF
  11,800.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบตู้ตั้งเทรน TRANE รุ่น HFWB
  26,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือยเทรน TRANE รุ่น HFCA (LOW/HIGH STATIC)
  7,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์แฟนคอยล์นํ้าเย็น แบบเปลือยเทรน TRANE รุ่น HFCD (HIGH STATIC)
  17,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอยล์นํ้าเย็น แบบต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น BDHA/BDCB
  28,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์คอลย์นํ้าเย็น แบบต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น BDVA
  85,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fan Coil Unit

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบเปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHQ-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น AHE/AHE-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น FHDC-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/H-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น TGF-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CSQ-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFQ-W
  0.00 บาท
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WSQ-WSQV
  0.00 บาท


แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์คอยล์น้ำเย็น Chiller

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น PACKAGED AIR COOLED CHILLER สตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OAC R410A
  0.00 บาท