แอร์เปลือยระบบธรรมดา FIXED SPEED

          แอร์เปลือยระบบธรรมดา (Ceiling Concealed Type Fixed Speed) เป็นแอร์ระบบแรกที่ผลิตขึ้นมา มีการทำงานโดยจับอุณหภูมิในห้อง เมื่ออุณหภูมิเย็นถึงที่ตั้งค่าเอาไว้ คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน และเมื่ออุณหภูมิในห้องร้อนขึ้น สูงกว่าที่ตั้งเอาไว้ คอมเพรสเซอร์จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งแอร์ประเภทนี้มีทั้งรุ่นได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และรุ่นที่ไม่มีฉลากเบอร์ 5 เป็นตัวเลือกด้านการประหยัดพลังงาน

          แอร์ซ่อนใต้ฝ้า แอร์เปลือย FIXED SPEED เหมาะกับห้องประชุม โชว์รูม โรงแรม ห้องนอนแอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric 

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น PE SERIES
  38,300.00 บาท

   

 • แอร์เปลือยมิตซูบิชิ อิเล็คทริค Mitsubishi Electric รุ่น SE SERIES
  22,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FDBNQ-SERIES DUCT LOW STATIC
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FDMNQ
  38,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์แคเรียร์ Carrier

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF R32
  19,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TSF R410A
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CLY/38RLY
  17,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42CLJ/38RLJ
  18,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เทรน Trane

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์เทรน TRANE

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น ILLUSION (Low Static) R410A
  18,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INSIGHT (High Static) R410A
  33,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น ILLUSION SERIES 5
  19,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE SERIES 5
  18,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE STANDARD
  16,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE PREMIUM
  33,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDUM
  26,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์ซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยแบบต่อท่อลมซัยโจ เด็นกิ Saijo Denki รุ่น SLIM DUCT
  0.00 บาท


แอร์อามีน่า AMENA

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์อามีน่า AMENA

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยต่อท่อลมอามีน่า AMENA รุ่น DKM-B
  21,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยอามีน่า AMENA รุ่น DCC-B Series R32
  15,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ Central Air รุ่น CFH-DA
  0.00 บาท


แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือย ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น PRIMARY FIXED SPEED DUCT TYPE
  22,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์สตาร์แอร์ Star Aire

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น OE,OR/IHD5 R410A
  16,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CE,CR5/DHD5 R32
  15,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ Star Aire รุ่น CR/DHD R32
  14,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์ยูนิแอร์ Uniaire

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHQ-AKQ
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHV/AFV , CFHQ/AFQ
  15,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกแอร์ยอร์ค York

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์ยอร์ค York

แอร์เปลือยรุ่นธรรมดา

 • แอร์เปลือยต่อท่อลมยอร์ค York รุ่น FDMT Medium Static Pressure
  21,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยต่อท่อลมยอร์ค York รุ่น FDCT Medium Static Pressure
  22,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยยอร์ค York รุ่น FIDH R32
  17,600.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยยอร์ค York รุ่น FIDT R32
  17,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก