แอร์เทรน Trane

แอร์เปลือย FIXED SPEED แอร์เทรน TRANE

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น ILLUSION (Low Static) R410A
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INSIGHT (High Static) R410A
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต] แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น ILLUSION SERIES 5
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE SERIES 5
  23,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE STANDARD
  20,200.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยเทรน TRANE รุ่น INVISIBLE PREMIUM
  47,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 789,455