แอร์ยูนิแอร์ UNIAIRE

        แอร์ยูนิแอร์ UNIAIRE สโลแกนแอร์พันธุ์อึด เป็นบริษัทแอร์ของคนไทยชื่อ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งมาแล้วกว่า 40 ปี มีจำหน่ายแอร์ทุกประเภท โดยแอร์จะเน้นความทนทาน ราคาไม่แพง โดยมีจำหน่ายแอร์หลากหลายประเภทดังนี้

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์ผนังยูนิแอร์ UNIAIRE
 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE
 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์4ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE
 • แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE
 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์ซ่อนในฝ้ายูนิแอร์ UNIAIRE
 • แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์ดักท์ยูนิแอร์ UNIAIRE
 • แอร์คอยล์น้ำเย็นยูนิแอร์ UNIAIRE / แอร์คอยล์น้ำยูนิแอร์ UNIAIRE

 

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WTI-F/ATI-F R32 INVERTER
  15,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WRV-FA/ARV-FA
  11,400.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WSV/AFVW-FB
  30,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFM-AFV
  18,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFQ-AFQ R32
  17,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFV-AFV
  18,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFID-AFI INVERTER
  25,500.00 บาท

   

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CSQ-AKQY/AKQ
  32,700.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CSV/AFVY
  24,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น TGF-ACQ/CACU
  43,300.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น TGF-AKQ
  51,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHV/AFV , CFHQ/AFQ
  15,900.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHQ-AKQ
  20,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CFHID/AFI INVERTER
  23,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น AHE/AHEH-AFQ/AKQ
  28,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น FHDC-CACU/LACU
  74,500.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/H-CACU/TACA
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น WSQ-WSQV
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น UFQ-W
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CSQ-W
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น TGF-W
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/H-W
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น FHDC-W
  0.00 บาท

   

 • แอร์คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น AHE/AHE-W
  0.00 บาท