แอร์เทรน Trane

รวมรุ่นแอร์ต่อท่อลม TRANE แอร์เทรน

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ต่อท่อลม TRANE รุ่น SYNERGY INVERTER R410A
  182,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ต่อท่อลม TRANE รุ่น PRIMER INVERTER R410A HIGH EFFICIENCY
  106,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY DIRECT DRIVE R410A
  79,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY R410A
  78,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่เทรน TRANE รุ่น RAUT/TTV LARGE COMMERCIAL
  0.00 บาท

   

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น HIGH EFFICIENCY ODYSSEY R407C
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • [สินค้าเลิกผลิต]แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY R22
  0.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือกVisitors: 810,275