แอร์เทรน Trane

แอร์ต่อท่อลม FIXED SPEED แอร์เทรน TRANE

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY R22
  60,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่เทรน TRANE รุ่น LARGE COMMERCIAL
  282,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY DIRECT DRIVE R22
  62,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น HIGH EFFICIENCY ODYSSEY R407C
  85,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE รุ่น ODYSSEY R410A
  70,000.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก